Đặng Đình Nguyện
 • Đặng Đình Nguyện
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0914090305
 • dinhnguyen79nm@gmail.com
 • - Trường THCS Êa Phê, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.
 • Lê Thị Tuyết Mai
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0984435969
 • letuyetmai.eaphe@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Trường THCS Ê a Phê, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.