Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
NGHỊ ĐỊNH 135/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định, Quy định tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
NGHỊ ĐỊNH 117/NĐ-CP 28/09/2020 Nghị định, Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
32/2020 15/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường học
26/2020 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BG
24/2020 25/08/2020 Thông tư, THÔNG TƯ Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
Nghị định 84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều luật Giáo dục
Số 11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
số: 45/2019 20/11/2019 Luật, Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019.
Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2017 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Trang 1 / 212»