Bộ luật số: 45/2019/QH14

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu số: 45/2019
Ngày ban hành 20/11/2019
Loại văn bản Luật,
Trích yếu Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019.
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!